Czy windykacja należności we Włoszech jest skuteczna?

Z uwagi na obecność w Unii Europejskiej oraz strefie Schengen, coraz częściej polscy przedsiębiorcy prowadzą działalność, w której współpracują z zagranicznymi podmiotami. Jednym z państw, do których bardzo często skierowane są polskie usługi i towary, są Włochy. Niekiedy jednak zdarza się sytuacja, w której włoski kontrahent uchyla się od spłaty zobowiązania. Co zrobić w takim przypadku?

Czym zajmuje się windykacja Włochy?

Ze względu na to, że odzyskiwanie należności włochy jest znacznie trudniejsze niż w przypadku podmiotów krajowych, czasami zdarza się tak, że jedynym rozwiązaniem jest zaangażowanie kancelarii, której zadaniem jest najczęściej windykacja należności we Włoszech. Duża odległość geograficzna, bariera językowa oraz włoski system prawny, sprawiają, iż skuteczna może być jedynie profesjonalna windykacja Włochy. Najczęściej firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności we Włoszech posiadają w swojej załodze prawników włoskich, wobec czego usługi te są bardzo profesjonalne i zgodne z prawem. Windykacja należności we Włoszech zajmuje się przede wszystkim reprezentowaniem klienta przed dłużnikiem, zarówno na drodze pozasądowej, jak i sądowej.

Etapy postępowania windykacji należności we Włoszech

Pierwszym krokiem, który musi wykonać sam wierzyciel jest wezwanie dłużnika do zapłaty, w którym należy wskazać termin spłaty zobowiązania oraz skutki jego niedotrzymania. Dopiero w przypadku braku reakcji ze strony dłużnika, wierzyciel powinien wynająć zewnętrzną firmę, która ma na celu odzyskiwanie należności Włochy. Najczęściej windykacja Włochy rozpoczyna się od prób skontaktowania się z dłużnikiem na drodze polubownej, ustaleniem ugody i planu spłaty należności. W przypadku jednak, gdy zobowiązany nie dotrzyma warunków porozumienia lub unika kontaktu, windykacja Włochy wstępuje na drogę sądową, a koszty procesowe ponosi dłużnik.

A zatem, pomimo znacznie większych trudności z odzyskaniem należności od włoskich podmiotów, windykacja Włochy może być skuteczna i nie wymaga nawet fizycznej obecności wierzyciela we Włoszech. Wszelkimi formalnościami oraz negocjacjami z dłużnikiem zajmuje się bowiem zewnętrzna firma, której zadaniem jest szybkie odzyskiwanie należności Włochy.