Szkolenia dla organizacji non-profit – wiedza, która czyni dobro

Sektorowi non-profit w Polsce wciąż jeszcze daleko do skali zasięgu, jaki osiągają analogiczne organizacje poza granicami kraju. By najlepiej wykorzystać możliwości finansowania, po jakie może sięgnąć organizacja, warto zainteresować się solidnymi ofertami szkoleń dla zarządu i pracowników.

Szkolenia dla NGO – jaki mają cel?

Organizacje non-profit w Polsce tworzą najczęściej ludzie z pasją i poczuciem misji, którzy niejednokrotnie pracują w nich za symboliczne płace. Ich motorem napędowym są nie pieniądze, a wizja, za pomocą której starają się zmienić na lepsze choćby mały wycinek rzeczywistości. Te idealistyczne założenia nie zwalniają niestety pracowników NGO z konieczności zarządzania finansami organizacji, ani regulowania zobowiązań podatkowych.

Tymczasem jest to wiedza, którą niełatwo nabyć w toku pracy związanej z zupełnie innymi, ważniejszymi z etycznego punktu widzenia zagadnieniami. Dlatego właśnie szkolenia finansowe dla NGO, organizowane przez certyfikowaną jednostkę z doświadczeniem (jak http://www.union.katowice.pl/), są sposobem na zyskanie nowych narzędzi i opcji.

Szkolenia z zakresu prawa podatkowego

Część organizacji NGO prowadzi w ramach swojej pracy również działalność gospodarczą, która częściowo finansuje ich cele statutowe. Co za tym idzie, muszą one prowadzić przewidzianą prawem rachunkowość, a także podlegają odpowiedniemu opodatkowaniu. Sprawnie działająca organizacja tego typu na ogół współpracuje z kompetentnym biurem rachunkowym (dobrym przykładem ze Śląska jest http://www.union.katowice.pl/).

Nie znaczy to jednak, że jej pracownicy nie muszą choćby w podstawowym stopniu rozumieć takich kwestii. Oferty szkoleń w zakresie rozliczania podatków czy zarządzani finansami NGO mają zazwyczaj bardzo przyjazne ceny, a ich owocem może być uporządkowanie drogi finansowej organizacji.

Jakie szkolenie wybrać, by przyniosło rezultaty?

Inwestycja w konkretne szkolenia dla zarządu czy pracowników NGO na ogół nie pozostaje bez wpływu na resztę planów finansowych. Dlatego wybór szkolenia powinien być poprzedzony dokładnym rozeznaniem się w rynku produktów edukacyjnych. W ten sposób cenne finanse organizacji będą mogły ulec pomnożeniu, a zdobyta wiedza wniesie do działalności non-profit nowy kapitał.

Wybierając szkolenie do zrealizowania w najbliższej przyszłości, warto zasięgnąć porady u podmiotu od lat zajmującego się tego rodzaju edukacją (jak choćby http://www.union.katowice.pl/). Na pierwszy ogień powinny pójść te dziedziny finansów NGO, które sprawiają regularnie największe problemy. Niezależnie od tego, czy będą to rozliczenia podatków, księgowość czy fundusze unijne, szkolenie bez wątpienia przyczyni się do oszczędności czasu i korzyści, które posłużą w końcu większemu celowi.