Czym jest system do zarządzania produkcją MES?

MES to technologie informatyczne kompatybilne z elementami automatyki. Systemy realizacji produkcji służą do monitorowania produkcji, a także pozyskiwania odpowiednich informacji na temat tego procesu. Zebrane dane dostarczane są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik może błyskawicznie reagować na wszelkie nieprawidłowości.

Działanie systemów realizacji produkcji

System MES informuje użytkowników o faktycznym stanie produkcji. Narzędzia te pozwalają na bieżące śledzenie produkcji w toku oraz związanych z tym procesów. Umożliwiają też zbieranie informacji na temat wydajności linii, maszyn lub całego zakładu. Zapewniają ponadto wyliczanie wskaźnika OEE.

Systemy MES wykrywają wszelkiego rodzaju przestoje i mikro-przestoje, rejestrując jednocześnie ich przyczyny. Badają też rzeczywisty czas pracy poszczególnych maszyn i planują kolejność realizacji danych zleceń produkcyjnych.

Najważniejsze funkcje i podstawowe narzędzia

Wielofunkcyjny system MES może zbierać informacje także o produktach wadliwych oraz wspierać procesy kontroli jakości. Elektronicznie przetwarza i zarządza danymi oraz dokumentacją, realizując przy okazji inne zadania.

Systemy realizacji produkcji znacząco usprawniają proces decyzyjny, na który składa się planowanie oraz realizowanie zadań produkcyjnych. Odpowiednio wykorzystując dostarczane dane, użytkownik może poprawić wydajność procesów wytwarzania oraz efektywność całego zakładu.

Kompleksowe zastosowanie systemu MES

Podstawowym zadaniem systemów MES jest lepsze wykorzystanie zasobów dostępnych w ramach danego procesu produkcji. Dotyczy to np. informacji na temat jakości, czasu czy ilości produkowanych wyrobów. Dysponując nimi, użytkownik zyskuje wiedzę w zakresie wykorzystania istniejących mocy produkcyjnych. Ich ocena pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w kwestii planowania zleceń produkcyjnych.

Oprogramowanie typu MES znacząco usprawnia komunikację kierownictwa z operatorami całego procesu produkcyjnego. Może być stosowane zarówno na linii człowiek-maszyna, jak i człowiek-człowiek. Do najważniejszych korzyści związanych z wdrożeniem systemu należy zwiększenie efektywności pracy i obniżenie kosztów produkcji. Skraca się również czas cyklu produkcyjnego, a zbędne przestoje mogą zostać wyeliminowane. System MES zwiększa też dostępność maszyn i poprawia jakość produkcji. W praktyce przekłada się to na zwiększenie produktywności całego parku maszynowego.