Symfonia program księgowy – dla mikro i małych przedsiębiorstw

Prowadząc firmę jednoosobową, bądź zatrudniającą kilkunastu pracowników księgowość warto powierzyć wyspecjalizowanej firmie rachunkowej. Rozliczając się za pomocą karty podatkowej, księgi przychodów i rozchodów czy też ryczałtu ewidencjonowanego można korzystać ze wsparcia technicznego i informatycznego w postaci programu księgowego Symfonia.

Symfonia program księgowy – ewidencjonowanie pracowników i czasu pracy

Wykonywanie dokumentacji pracowniczej jest pracochłonne, dlatego warto sobie tą pracę, ułatwić korzystając z dedykowanych modułów programu Symfonia księgowość. Dzięki niemu naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, a także ewidencjonowanie czasu pracy i naliczanie wynagrodzeń jest proste i czytelne, a wszystkie dane są dostępne w postaci zbiorczej i służą również do analizy działalności przedsiębiorstwa, chociażby w kwestii zwiększenia zatrudnienia, np. w przypadku większych zysków lub jego redukcji, w przypadku generowania większej ilości wydatków niż przychodów w pewnym okresie czasu. Osiągnięcie spodziewanych zysków odzwierciedlone może być na wykresach, które będą wskazywać nadwyżki w budżecie bądź zrównoważony bilans zysków i strat. Bieżąca analiza w postaci sprawozdań czy wykresów, które można sporządzać w oparciu o dane zgromadzone w programie pozwala przedsiębiorcy modyfikować biznes plan w sposób trafny i przemyślany. Dzięki temu podjęte decyzje mogą korzystnie wpłynąć na rozwój prowadzonej działalności.

Symfonia program księgowy – obsługa e-faktur i e-deklaracji

Program Symfonia księgowość daje również możliwość dostępu do aplikacji ułatwiających prowadzenie działalności, tj. e-deklaracje czy e-faktury. Dzięki temu zarówno kontrahenci mogą przesyłać faktury, które są od razu ewidencjonowane w programie i rozliczane, jak i jest możliwość generowania faktur przesyłanych do klientów w łatwy i szybki sposób. Wszystkie dane z programu Symfonia mogą być przeniesione do aplikacji e-deklaracje, co ułatwia rozliczenia z urzędem skarbowym i eliminuje bądź niweluje popełniane błędy. Korzystanie z elektronicznych faktur także ogranicza popełnianie błędów, a także jest wygodniejsze i zapewnia oszczędność dla przedsiębiorstwa.

Prowadzenie rozliczeń i rozrachunków w programie Symfonia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa danych. Zapewniają to klucze dostępowe do programu, do których dostęp mają jedynie osoby do tego powołane.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://www.tradiss.pl/system-sage-symfonia/symfonia-finanse-i-ksiegowosc.html