Upadłość konsumencka – nowy początek

Pożyczanie na ogół jest bardzo łatwe i przyjemne. Pozwala na spełnianie wielkich marzeń i małych zachcianek. Niestety każde pożyczone pieniądze prędzej czy później trzeba oddać. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie ze spłacaniem zaciągniętych zobowiązań. Kiedy warto ogłosić upadłość konsumencką i jak przeprowadzić procedurę?

Upadłość konsumencka – ostatnia deska ratunku

Upadłość konsumencka to propozycja skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które wskutek nieprzemyślanych decyzji popadły w spiralę zadłużenia. Jest to ratunek dla osób, które są niewypłacalne, czyli co najmniej od trzech miesięcy nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych.

Upadłość konsumencka ma na celu pomoc osobom, które znalazły się w sytuacji bez wyjścia. Bardzo ważne jest również zabezpieczenie wierzycieli, którzy powinni odzyskać swoje pieniądze w jak największej części.

Jak wypełnić Wniosek o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona wyłącznie wyrokiem sądu. Pierwszym krokiem wszczynającym procedurę sądową jest wypełnienie wniosku oraz złożenie go w sądzie.

Wniosek o upadłość konsumencką musi być wypełniony bardzo starannie. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy kancelarii prawnych specjalizujących się w Prawie upadłościowym.

Wypełniając wniosek o upadłość konsumencką należy bardzo starannie przybliżyć swoją sytuację materialną. Konieczne jest podanie zarobków z ostatniego półrocza. Ważne jest również uwzględnienie kosztów stałych. Należy pamiętać, że osoby małoletnie pozostające na utrzymaniu dłużnika również trzeba uwzględnić we wniosku.

Wymieniając we wniosku o upadłość konsumencką swoje zadłużenia należy podać wierzycieli oraz kwoty, które nie zostały uregulowane. Nie można również zapomnieć o obciążeniach, z którymi dłużnik się nie zgadza.

Chcąc dokładnie opisać swoje zobowiązania warto zwrócić się z pytaniem do sądu, czy przeciwko dłużnikowi nie toczą się kolejne sprawy sadowe.

Kolejnym elementem wniosku o upadłość konsumencką jest opisanie swojego majątku. Należy podać jego stan oraz przybliżona wartość.