Ogólne korzyści wynikające z outsourcingu księgowo-kadrowego

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na outsourcing kadr i płac. Formuła ta jest standardem na Zachodzie i stopniowo jest wdrażana również przez polskie przedsiębiorstwa. Coraz częściej decydują się na to małe i średnie podmioty, widząc wyraźne korzyści płynące ze świadczonych przez firmę outsourcingową usług. Przyjrzyjmy się zatem tym korzyściom.

Korzyści finansowe dla pracodawcy

Każdy z pracodawców w chwili obecnej stara się najbardziej optymalizować wydatki służbowe. Pewne koszty operacyjne wynikające ze specyfiki działalności w danej rzeczywistości prawnej, społecznej etc. wydawały się do niedawna niemożliwe do skutecznego ograniczenia. Utrzymywanie stanowisk pracy, obowiązkowe szkolenia przedmiotowe i koszty obsługi sprzętowej i lokalowej stały się prawdziwym ciężarem dla firm chcących się rozwijać i jednocześnie wypełniać podstawowe obowiązki w sposób profesjonalny.

Skorzystanie z usług przedsiębiorstwa prowadzącego outsourcing kadr i płac to z jednej strony olbrzymi zysk na możliwości redukcji niesitotnych-z punktu widzenia działań głównych-stanowisk pracy. Zmniejszenie kosztów obsługi kadrowej, możliwość przeniesienia kosztów kadrowych i łatwiejsza optymalizacja finansów służbowych. Firmy chwalą sobie usługi outsourcingowe w pierwszej kolejności ze względów czysto pieniężnych.

Wyższa jakość księgowości

Nawet bardzo doświadczona księgowa nie przygotuje tak świetnie obsługi kadrowej przedsiębiorstwa, jak sztab ludzi wyspecjalizowanych w konkretnych zagadnieniach związanych z działami kadrowymi. Pracownicy ds. HR obsługujący klientów korporacyjnych starają się stale doszkalać, zdobywać doświadczenie i wdrażać profesjonalne wszelkie rozwiązania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pracodawcy/pracownika.

Wysoka jakość dokumentacji księgowej i pełna reprezentacja przed urzędami ze strony firm outsourcingowych sprawia, iż outsourcing kadr i płac pomimo „uzewnętrznienia” jest znacznie lepszym narzędziem wspomagającym prowadzenie własnego biznesu.

Koncentracja na własnych celach!

Nie jest dobrze, gdy znaczącą ilość czasu zdolnej i przeszkolonej kadry danego zakładu pracy zajmują kwestie administracyjne. Zrzucenie z barków kierownictwa bezpośredniego nadzoru nad kadrami jest bardzo korzystną dla wszystkich decyzją. Przedsiębiorcy mogą zaangażować się w rozwijanie własnego projektu niemalże w 100%, a środki zaoszczędzone na redukcji zatrudnienia administracyjnego przeznaczyć na konkretne inwestycje.

Widać, że outsourcing kadr i płac ma olbrzymią przyszłość przed sobą. Czy oddanie podmiotom zewnętrznym możliwości prowadzenia kadr i księgowości przyczyni się do poprawy standardów we wszystkich firmach i czy można liczyć na pełną wygodę? Czas pokaże, ale jest to bardzo obiecujące.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC