odpowiedzialność prawna adwokata

Obsługa prawna spółek – adwokat i jego odpowiedzialność

Adwokat zajmujący się obsługą prawną spółek to osoba, która specjalizuje się zazwyczaj w określonym wycinku działań prawnych. W niektórych kancelariach można kupić zarejestrowaną spółkę lub zlecić rejestrację własnej, można również liczyć na wsparcie w wielu innych działaniach.

Od rejestracji po bieżące działanie

Przygotowanie dokumentacji do rejestracji spółki, ale również złożenie ich w KRS wraz z uwzględnieniem wszelkich terminów, o jakich należy pamiętać składając dokumenty rejestrowe, to zaledwie niewielki wycinek tego, co obejmuje obsługa prawna spółek.

Bardzo często spółki wybierając adwokata z takiej kancelarii upoważniają go, na podstawie odpowiedniego upoważnienia, do reprezentowania interesów spółki. Zwykle dotyczy to spraw prowadzonych w sądach, ale może również obejmować konieczność prowadzenia korespondencji w imieniu spółki oraz osobiste reprezentowanie prze organami państwowymi.

W sądach różnego rodzaju

Zwykle obsługa prawna spółek dotyczy wszelkich działań prowadzonych przez spółkę i jest ograniczona przez kodeks spółek handlowych. Jednak coraz częściej spółki domagają się poszerzenia oferowanych przez kancelarię usług nie tylko do sądów powszechnych.

Sprawy zakładane przez byłych pracowników, ale i toczone przeciwko wspólnikom postępowania karno-skarbowe, wymagają niejednokrotnie, aby adwokat wskazany przez kancelarię, reprezentował spółkę także w sądzie pracy czy w trakcie postępowań innego rodzaju.

W takich sytuacjach kancelarie decydują się na oddelegowanie adwokata, jakiego zatrudniają i który jednocześnie specjalizuje się w wymienionych postępowaniach. Daje to spółce gwarancję zapewnienia przez kancelarię profesjonalisty, specjalizującego się w postępowaniach o określonym charakterze.

Obsługa prawna spółek wewnątrz spółki

Adwokat odpowiedzialny za utrzymywanie kontaktów ze spółką oraz reprezentujący jej interesy na zewnątrz może być również odpowiedzialny za szereg działań prowadzonych wewnątrz spółki.

Często to kancelarie zewnętrzne tworzą regulaminy i zarządzenia, obowiązujące w spółce. Na pewno na etapie powstawania spółki takie wsparcie ze strony kancelarii zewnętrznej jest konieczne. Wraz z rozwojem zakresu działalności spółki adwokat może tworzyć także inne rodzaje dokumentów, w tym m.in. umowy z kontrahentami.

Kompleksowość usług dla spółek uzupełnia również windykacja oraz ściąganie wierzytelności od nierzetelnych kontrahentów. Coraz częściej obsługa prawna spółek obejmuje ściąganie wierzytelności jako jeden ze sposobów na dbanie o interesy swoich klientów-spółek.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl