Dlaczego warto zdecydować się na kurs na uprawnienia elektryczne G1?

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które na co dzień wykonują pracę związaną z dozorem i eksploatacją sieci elektroenergetycznych, instalacji i urządzeń przetwarzających, wytwarzających, zużywających i przesyłających energię elektryczną. Kandydaci ponadto muszą mieć ukończone 18 lat i posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie.

Dlaczego warto zdecydować się na kurs sep cena organizowany przez Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich?

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że zdecydowanie najbardziej istotnym celem organizacji pozarządowej, która zrzesza największych ekspertów z branży elektrotechnicznej jest dzielenie się zdobytym doświadczeniem z energetyki, automatyki, elektroenergetyki, elektroniki, technik informacyjnych, radiotechniki, optoelektroniki czy telekomunikacji.

Należy również koniecznie zaznaczyć, że w misję Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich wpisania jest dobrowolna służba na rzecz rozwoju wymienionych wcześniej dziedzin w Polsce, a także najlepsze możliwe wspieranie technicznych sektorów gospodarki. Celem SEP jest także szerzenie wiedzy oraz świadomości.

Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich organizuje w tym celu profesjonalne kursy, które są prowadzone nie tylko przez doświadczoną, ale również wykwalifikowaną kadrę. Należy zdawać sobie sprawę, że kursanci w ciągu zaledwie jednego dnia są w stanie nie tylko zdobyć, ale również przedłużyć uprawnienia do obsługi zaawansowanych elektronarzędzi, agregatów prądotwórczych, a także dozoru czy eksploatacji sieci elektrycznych i instalacji, których napięcie nie przekracza 1 kV. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin pozytywnie uzyskają Państwowe Świadectwo Kwalifikacji, które będzie ich uprawniało do podjęcia pracy w branży elektrotechnicznej.

Ile kosztuje kurs elektryka cena na uprawnienia elektryczne G1?

Warto wiedzieć, że kurs elektryka cena na uprawnienia G1 elektryczne kosztuje 95 złotych brutto. Osoby, które ukończą kurs sep cena mogą przejść do egzaminu na wspomniane uprawnienia.

Koszt egzaminu zarówno na dozór, jak i eksploatację wynosi 225 złotych. Można również zdecydować się zarówno na dozór i eksploatację, wtedy należy się jednak liczyć z kosztem w wysokości 450 złotych.

Osobom planującym pracę za granicą rekomendowane jest dodatkowe zapłacenie za przetłumaczenie uzyskanego uprawnienia G1 na język angielski lub niemiecki. Koszt takiego świadectwa wynosi 65 złotych brutto, jednak w perspektywie otrzymania zatrudnienia będzie bezcenny.