Systemy motywacji – wewnętrzne i zewnętrzne

Żaden przedsiębiorca nie byłby w stanie osiągnąć prawdziwego sukcesu, gdyby nie zadbał o swoich pracowników. System motywacji należy jednak dopasować do struktury całej firmy, a by to zrobić, trzeba odkryć jego różne rodzaje. Jakie one są?

Motywacje wewnętrzne a motywacje zewnętrzne

Motywacja wewnętrzna występuje wtedy, gdy pracownik sam z siebie pragnie podejmować pewne działania. Dąży do samorozwoju i zamierza piąć się po szczeblach kariery, robiąc to przede wszystkim dla własnej satysfakcji. Taki zapał szybko można jednak utracić. Wtedy następuje czas na zastosowanie motywacji płacowej pracowników, czyli motywacji zewnętrznej.

Idealnym przykładem motywacji zewnętrznej jest właśnie motywacja płacowa pracowników. Możliwość otrzymania dodatkowej nagrody czy wyższej pensji zachęca każdego do intensywniejszego i cięższego działania. Pieniądze są bowiem ważne dla wszystkich ludzi.

System motywacji pozapłacowej

Mimo iż w teorii pracodawca nie musi wydawać na niego żadnych pieniędzy, ostatnio do grupy pozapłacowego motywowania pracowników dołączyły pakiety socjalne. Dzięki nim pracownicy mogą za darmo korzystać z siłowni, klubów fitness bądź ośrodków medycznych. Czasem też mają zapewniony bezpłatny transport do miejsca pracy.

Psycholodzy zajmujący się biznesem zauważają jednak, że czasem nawet jedno dobre słowo potrafi zadziałać na pracownika mocniej niż kilkaset złotych premii. Swoich podwładnych należy więc chwalić, prawiąc im komplementy przy innych osobach. Warto też po prostu interesować się ich losem, bo to pokazuje im, że pracodawca chce o nich rzeczywiście zadbać.

System motywacji płacowej

Najczęściej wykorzystywana motywacja płacowa pracowników przyjęła formę premii. Oferuje się je najlepszym pracownikom bądź np. tym, którzy zrealizują jakiś ważniejszy projekt. Przed zastosowaniem tej metody należy jasno określić zasady otrzymywania dodatkowych pieniędzy. Pracownicy muszą wiedzieć, co mają zrobić, jeśli zależy im na atrakcyjnej premii.

Zazwyczaj to samym pracownikom wydaje się, że takie motywacje płacowe działają na nich najlepiej. Często jest natomiast zupełnie odwrotnie. Pieniądze prędzej czy później przestają być dobrym bodźcem do podejmowania nowych czy ciężkich działań. Wtedy właśnie nadchodzi ten moment, w którym motywację płacową należy zastąpić motywacją pozapłacową.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na sebastiantrzaska.pl