Spółka z o. o. – szansa na rozwój firmy

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest dużym wyzwaniem. Firma, która ma stabilną pozycję może zostać przekształcona w spółkę z o. o. Kiedy warto skorzystać z takiej propozycji i dlaczego jest to dobre rozwiązanie?

Dlaczego warto przekształcić działalność osoby fizycznej w spółkę?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę często jest efektem rozwoju firmy.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczyna działalność często nie ma argumentów oraz potrzeby, by stworzyć spółkę. Rozrastająca się firma to więcej pracy oraz większa odpowiedzialność.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to szansa na zdobycie wspólnika, a co za tym idzie rozłożenie obowiązków oraz odpowiedzialności na większą ilość osób.

Wprowadzenie wspólnika do spółki wiąże się ze zwiększeniem kapitału. Wspólnik wnosi swoje udziały, co daje szansę na większe inwestycje i przyspieszenie rozwoju. Warto również pamiętać, że pomoc wspólnika to również możliwość zmiany systemu podejmowania decyzji w firmie. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał mniejszą odpowiedzialność oraz mniej pracy.

Decydując się na przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o. o. należy również pamiętać o konieczności zmiany formy opodatkowania. Firma zobowiązana jest do płacenia podatku CIT, wspólnicy, którzy otrzymają dywidendy – podatku PIT.

Nie znaczy to, że jest to rozwiązanie nie korzystne. Warto pamiętać, że spółka z o. o. może starać się o ulgi podatkowe, rozliczenie kwartalne czy dotacje.

Umowa spółki – o czym trzeba pamiętać?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest zadaniem wymagającym. Należy dopełnić wielu formalności, by spółka mogła rozpocząć działalność.

Pierwszym krokiem jest sporządzenie planu przekształcenia, który musi zawierać wycenę majątku firmy. Dokument ten musi powstać w formie aktu notarialnego. Do dokumentu należy dołączyć akt założycielski spółki oraz oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy.

Kolejnym dokumentem jest umowa spółki. W dokumencie tym muszą zostać zawarte wszystkie ustalenia dotyczące nowej firmy. Wysokość wpłaconych udziałów, forma rozliczeń między wspólnikami oraz zadania i obowiązki każdego ze wspólników muszą być opisane w dokumencie.

Umowa spółki jest dokumentem, który również musi zostać sporządzony u notariusza w formie aktu notarialnego.