Czym jest usługa due diligence?

Firmy konsultingowe oferują usługi pozwalające przygotować firmę do sprzedaży czy wejścia w spółkę. Tego typu usługi nazywane są z języka angielskiego due diligence i stanowią bardzo ważny etap przed przystąpieniem do negocjacji. To tak naprawdę badania pozwalające przyszłemu potencjalnemu partnerowi lub właścicielowi wniknąć w tajemnice firmy, które dotyczą między innymi jej kondycji finansowej czy stanu prawnego.

Po co przeprowadza się usługi dla firm due diligence?

Pierwsze zasadnicze pytanie dotyczy tego, po co oraz kiedy przeprowadza się usługi dla firm takie jak due diligence? To naprawdę bardzo szeroko zakrojone badania, które są etapem niezbędnym do przygotowania się do negocjacji. Jeżeli firma ma być sprzedana to przecież trzeba wycenić jej wartość i na tym między innymi skupia się badanie due diligence. By natomiast ocenić wartość, trzeba przeanalizować bardzo wiele różnych obszarów. Due diligence to zatem między innymi analiza dokumentów finansowych firmy, analiza techniczna firmy oraz analiza posiadanych nieruchomości, w tym również wszelkich maszyn czy linii produkcyjnych. Dzięki temu można ocenić kondycję firmy i wycenić jej wartość. To też niezwykle ważna analiza z perspektywy nie tylko właścicieli chcących sprzedać firmę, ale też z perspektywy firm chcących nabyć. Duendiligence pozwala między innymi określić ryzyko związane z fuzją czy przejęciem. To zatem twarda matematyka i liczby, czyli wszystko to, co w biznesie liczy się najbardziej.

Etapy

Podczas tego typu szerokiego badania są analizowane bardzo różne aspekty funkcjonowania firmy i obszary. Najważniejszym jest bez wątpienia kondycja finansową. Dzięki temu można oszacować między innymi zadłużenie, ale też wycenić wszelkie aktywa firmy czy inne dobra materialne. Badaniu podlegają również obszary takie jak posiadane przez firmę nieruchomości oraz całe zaplecze techniczne. Analizowane są obciążenia związane z niezapłaconymi podatkami. Poza tym ocenie poddawana jest również działka związana z przepływem informacji oraz zarządzaniem kapitałem ludzkim. Firma jest zatem badana wzdłuż i wszerz. Przygotowywany jest złożony i bardzo szczegółowy i obszerny raport, który następnie jest przekazywany do zapoznania się dla potencjalnego nabywcy.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.