Fuzja firm do szansa dla liderów i menadżerów

Połączenie firm zawsze wzbudza zainteresowanie na rynku i niesie ze sobą szereg korzyści, jak i pytań, na które odpowiedzi przyniesie czas. Specjaliści podkreślają jednak, że w powszechnym przekonaniu utarło się, że rozmowy na temat fuzji firm prowadzone są w ścisłym zarządzie i tylko jego dotyczą. Doświadczenie wielu przedsiębiorstw pokazuje jednak, że wprawdzie menadżerowie wiedzą, o jaką stawkę trwają rozmowy, to pomija się możliwość poszerzenia przez nich wiedzy, kwalifikacji i umiejętności.

Warto zaufać swoim pracownikom

Jedną z korzyści, niestety rzadko docenianą, jaką niosą ze sobą fuzje firm, jest stworzenie dogodnych warunków do tego, aby kadra kierownicza łączonych przedsiębiorstw mogła się rozwijać i zdobywać doświadczenie. Jest to również czas, w którym mogą w naturalny sposób wyłonić się liderzy, którzy poradzą sobie z nadmiarem zadań, współpracą w obcym środowisku, presją oraz stresem.

1. Wybór ludzi, którzy wykazują duży potencjał oraz w okresie przejściowym dać im znaczące stanowiska, sugerując, że jest to moment, w którym mogą wykazać się przejściem na wyższy poziom w zarządzaniu.2. Wskazanie pracownikom krótkich, ale bardzo ambitnych celów i wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizacje. Daje to możliwość poszczególnym zespołom wykazanie się, w jaki sposób pracują pod presją w nowym środowisku pracy.

Powierzenie własnym pracownikom odpowiedzialnych funkcji jest już możliwe na etapie, gdy fuzja firm znajduje się na początkowym etapie. Wtedy to osoby zarządzające firmą muszą sporządzić plan i strukturę kadr, której zakres obowiązków będzie znacznie szerszy niż dotychczas. Dla kierowników i menadżerów, którzy zostaną wyznaczeni do tych zadań, jest to pewnego odziać test przed objęciem stanowisk w nowym podmiocie, który powstanie po połączeniu firm.

Fuzja szansą na sukces

Zmobilizowanie zespołu, aby czas fuzji wykorzystał do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności wymaga, aby zlecić mu w czasie trwania połączenia znaczących i odpowiedzialnych zadań, których wykonanie można szybko rozliczyć. Można zaobserwować, że moment ten jest szansą na to by pracownicy w kreatywny sposób podeszli do zadań i osiągnęli wyniki, których de facto nikt by się nie spodziewał.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.