księgowość firmy

Efektywne zarządzanie firmą i prowadzenie księgowości

XXI wiek wymusza na przedsiębiorcach szybką adaptację do zmieniających się uwarunkowań gospodarczych, prawnych oraz socjoekonomicznych. Adaptacja jest często bardzo utrudniona przez wiele barier formalnych i instytucjonalnych. Prowadzenie rozliczeń finansowych, generowanie raportów oraz rozliczanie podatków i należnych wynagrodzeń pracowników to istna droga przez mękę, wymagająca często pracy odrębnego pionu księgowych. Audyt wewnętrzny i monitorowanie procesów w firmie również angażuje dodatkowe środki oraz czas pracowników. Można jednak zoptymalizować środowisko pracy w kierunku zintegrowania funkcji rozliczeniowych z monitorowaniem działalności przedsiębiorstwa. Służą temu specjalistyczne oprogramowanie ERP dla firm.

Czym są systemy ERP?

W ramach systemów ERP możliwe jest uzyskanie precyzyjnych wskaźników funkcjonowania przedsiębiorstwa: przychodów, rozchodów, bilansów aktywów oraz analizy efektywności procesów produkcyjnych. Integracja wszystkich danych w obrębie jednej bazy jest efektywnym narzędziem pozwalającym na automatyzację rozliczeń księgowych w firmie. Nowoczesne przedsiębiorstwo wymaga zastosowania narzędzi informatycznych, jak oprogramowanie księgowe oraz modułów informatycznych dla zarządzania obsługą kadrowo-płacową.

Jakie są korzyści z zastosowania takich systemów?

Podstawowym atutem jest minimalizacja szans wystąpienia błędów. Jednokrotne wprowadzenie danych za pomocą formularza generuje aktualizację wyliczeń w pozostałych modułach i tym samym ogranicza ryzyko pominięcia istotnych kwestii rozliczeniowych. Oprogramowanie ERP dla firm cechuje się prostotą obsługi oraz łatwością indeksowania oraz przeszukiwania zasobów danych.

Współczesne oprogramowanie księgowe może być również automatycznie aktualizowane do obowiązujących zapisów prawnych, a klient przed wejściem w życie przepisów otrzymuje stosowną informację z systemu. Kolejnym atutem, jakim cechuje się system księgowy symfonia jest również możliwość adaptacji wdrożonych rozwiązań informatycznych do obecnego aktualnie systemu w firmie.

Co daje firmie profesjonalny system ERP?

Rozbudowany system księgowy symfonia, wraz z modułami oceny kondycji finansowej firmy, szans i zagrożeń lub analizy strategicznej pozwala uzyskiwać przekrojowe informacje w czasie rzeczywistym i tym samym szybko antycypować niekorzystne zdarzenia, które przełożyć by się mogły na działanie przedsiębiorstwa.

Dzięki oprogramowaniu ERP dla firm uzyskuje się przewagę czasową, finansową oraz strategiczną nad klientami!