Co to są grunty inwestycyjne?

W dzisiejszych czasach obszary możliwości zarobkowych zataczają coraz szersze kręgi. Inwestycje można prowadzić w różnych kierunkach – nieruchomości, złoto, akcje. Możliwości jest wiele, ale które są najpewniejsze? Złoto oraz akcje w obecnych czasach skaczą na giełdzie – raz są w górze, a raz na dole. Nieruchomości natomiast mają stałe miejsce.

Grunty inwestycyjne – co to jest?

Tak, nieruchomością nazywamy również grunty (nie tylko budynki), a dokładniej ich powierzchnię. Istnieje profesjonalny podział (o czym później) nieruchomości, a gruntowe wytyczne dotyczą rodzaju działki oraz jej powierzchni i są określone prawnie.

Sama nieruchomość gruntowa, czyli grunt, to powierzchnia części ziemi, która posiada osobny przedmiot własności – więcej informacji na ten temat znaleźć można w art. 46 KC oraz art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nieruchomości inwestycyjne, a Kodeks Cywilny

Grunty inwestycyjne to jednocześnie nieruchomości oraz rzeczy w odniesieniu do Kodeksu Cywilnego. Jak mówi art. 48 KC, części budynków, zabudowy, roślinność, czy urządzenia na stałe powiązane z gruntem to części składające się na dany grunt (jeśli nie zostały zastosowane przepisy o nieruchomościach budynkowych).

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy:
1. Grunty nierolnicze, czyli nie można prowadzić na nich roli;
2. Grunty rolne, czyli przeznaczone do prowadzenia roli, sadownictwa, produkcji zwierzęcej (na przykład stawy rybne).
Za nieruchomość gruntową uznaje się powierzchnię ziemi, której część stanowi osobną całość.

Księgi wieczyste

Prawne nieruchomości gruntowe zostają określone przez nadanie granic i założeniem księgi wieczystej. Jeśli natomiast granice są trudne do rozstrzygnięcia to przebieg ich ustala się na podstawie rozgraniczeń:
1. Działki inwestycyjne;
2. Nieruchomości komercyjne – są to stacje benzynowe, lokale biurowe, sklepy, hotele i tym podobne;
3. Działki usługowe i przemysłowe;

Księgi wieczyste to zestaw dokumentów, które mówią o stanie prawnym gruntów. Określają kto ma prawo do działki i jakie dana działka ma możliwości prawne.

W Polsce istnieje wiele gruntów inwestycyjnych w niemalże każdym województwie. Najciekawszych możemy szukać w województwie: dolnośląskim (Jawor, Jelenia Góra, Złotoryja), śląskim (Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gliwice) oraz podlaskim (Hajnówka, Łomża, Sejny). Decydując się na grunty inwestycyjne należy dokładnie przeanalizować dostępne dokumenty i akty prawne.

Artykuł powstał we współpracy z GTB Metropolis