Outsourcing księgowości czyli nowość w dziedzinie księgowości

Outsourcing księgowości to przekazanie obsługi księgowej zewnętrznemu podmiotowi. Wielu firmom nie obcy jest outsourcing takich dziedzin jak doradztwo prawne, doradztwo podatkowe czy informatyczne. Jest mnóstwo korzyści, wynikających z takiego typu prowadzenia księgowości. Poznacie je, zapoznając się z poniższym tekstem.

Możliwość realnego obniżenia kosztów

Na początku warto zaznaczyć, że przedsiębiorca nie musi dokonywać zakupu drogiego systemu finansowo-księgowego, który wymaga częstych aktualizacji w związku ze zmianą przepisów prawa. Również nie musi zatrudniać doświadczonych księgowych oraz ponosić kosztów stworzenia miejsca pracy, kosztów personalnych jak urlopy czy wynagrodzenia za czas choroby, a także kosztów zastępstwa podczas nieobecności pracowników.

Obniżenie kosztów polega również na tym, że przedsiębiorca nie ponosi kosztów specjalistycznych szkoleń niezbędnych dla prawidłowego wykonywania obowiązków przez personel księgowy. Warto dodać, że w bardzo istotny sposób można ograniczyć koszty zakupu artykułów biurowych i sprzętu biurowego. Podpisując umowę z firmą zewnętrzną ponosi się zwykle stałe zryczałtowane miesięczne koszty prowadzenia księgowości, co również usprawnia procedury budżetowania i controllingu kosztów.

Ogromna oszczędność czasu

Przedsiębiorca nie musi angażować się w kontrolę jakości i efektywności pracy personelu księgowego. Warto również dodać, że
outsourcing księgowości zajmuje się rozwiązywaniem bieżących problemów i podejmowaniem decyzji, dotyczących tego obszaru prowadzonej działalności.

Z drugiej strony zewnętrzna firma księgowa jest do pełnej dyspozycji klienta i służy profesjonalną pomocą w dziedzinie finansów i księgowości z wykorzystaniem wiedzy merytorycznej, kompetencji i doświadczenia.

Zmniejszenie lub podział ryzyka

Outsourcing księgowości jest sposobem ubezpieczenia się od ryzyka błędów księgowych. W jaki sposób? Bardzo prosto! Dostawca usług przejmuje ryzyko niewystarczającej jakości realizowanej przez siebie funkcji, poprzez ponoszenie konsekwencji finansowych za niezgodności z przepisami prawa, czy nieterminowość. Na bezpieczeństwo klientów pozytywnie wpływa posiadana przez dostawcę usług polisa OC. To sprawia, że klient czuje się całkowicie bezpiecznie.

Warto również dodać, że dodatkowo skupienie się na kluczowych sprawach firmy, a przez co skrócenie procesu reakcji na zaistniałą sytuację finansową daje możliwość szybkiego reagowania na zmiany, co zwiększa również poczucie bezpieczeństwa.

Jak widać outsourcing księgowości ma mnóstwo zalet i naprawdę warto rozważyć jego użycie w swojej firmie.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC