Szlabany parkingowe – najważniejsze kryteria wyboru

Jak usprawnić pracę parkingu, a jednocześnie zminimalizować znaczenie czynnika ludzkiego dla jego funkcjonowania? Rozwiązaniem z powodzeniem stosowanym już od lat są szlabany parkingowe. Warto zatem zapoznać się z ich potencjałem.

Rodzaje szlabanów parkingowych

Definicje szlabanów parkingowych różnią się między sobą. Najczęściej wspominają jednak o rozwiązaniach, których najważniejszym zadaniem jest wspomaganie kontroli nad pojazdami, które poruszają się po parkingach. Są zwykle modelami uniwersalnymi, problemem nie jest więc zintegrowanie ich z innymi systemami zewnętrznymi. Można też łączyć je z urządzeniami samoobsługowymi, dzięki którym funkcjonowanie szlabanów parkingowych jest możliwe przy niemal zerowej ingerencji ze strony człowieka. Ważnym kryterium branym pod uwagę w momencie ich wyboru jest – przede wszystkim – sposób ich instalacji. Przeważnie mamy do czynienia z rozwiązaniami wymagającymi dedykowanego im okablowania. Nie brakuje jednak i takich, które zasila się bezpośrednio z akumulatorów. Osoby podchodzące sceptycznie do takiej opcji zwracają uwagę na to, że mamy do czynienia z grupą szlabanów, która jest bardziej zawodna. Brak kabli ma jednak swoje plusy.

Szlabany – przegląd dostępnych opcji

Choć szlabany parkingowe są często wybierane z uwagi na to, w jaki sposób wygląda ich instalacja, nie jest to jedyne kryterium, jakie bierze się pod uwagę. Nie mniej istotne wydaje się też to, czy mamy do czynienia z modelami hydraulicznymi, czy też elektromechanicznymi. Te ostatnie są w ostatnich latach szczególnie popularne. Lista zalet szlabanów parkingowych elektromechanicznych jest dość długa. Na pierwszy plan wysuwa się to, że ich obsługa nie jest skomplikowana. Korzystające z nich osoby podkreślają jednak, że mają do czynienia z rozwiązaniami, które nie wymagają częstych zabiegów konserwacyjnych, co również można uznać za ich atut. Nie oznacza to, oczywiście, że całkowicie odchodzi się od szlabanów hydraulicznych. Z tymi nadal możemy spotkać się choćby na autostradach.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Szlabany parkingowe.