Gdzie i jak zainstalować zbiornik na paliwo?

Specyfika pracy w rolnictwie wymaga ciągłego dostępu do paliwa. Niestety w przypadku wielu urządzeń rolniczych dostęp do stacji paliwowych może być ograniczony. W takim wypadku pozostaje tankowanie do małych pojemników lub zainstalowanie urządzenia jakim jest zbiornik dwupłaszczowy na paliwo. Posiadanie we własnym gospodarstwie takiego zbiornika to wielka oszczędność czasu, a i często pieniędzy, gdyż paliwo można zakupić w cenach hurtowych.

Czym są zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa?

Zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe to dwuścienne pojemniki, które wykonane są z metalu lub tworzywa sztucznego. Pomiędzy ścianami, lub płaszczami jest bardzo mała przestrzeń. Zbiorniki tego typu składają się ze zbiornika właściwego oraz zbiornika zewnętrznego. Właściwy to ten, w którym finalnie magazynowane jest paliwo. Zewnętrzny płaszcz powinien z kolei pomieścić minimum 110 procent pojemności zbiornika. Jest to zabezpieczenie przed ewentualnym przenikaniem oleju napędowego do gruntu gdyby doszło do uszkodzeń. Wiadomo, że wycieki z tego typu pojemników mogą przynieść niekorzystne efekty ekologiczne oraz stanowić zagrożenie w razie zajęcia się ogniem. Z tego samego powodu istnieją restrykcje dotyczące umiejscowienia urządzenia. Zbiorniki dwupłaszczowe do paliwa powinny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa oraz podlegać rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego. Zbiorniki paliwowe dwupłaszczowe powyżej 2500 litrów w cyklu dwuletnim podlegają również kontroli inspektora urzędowego.

Jakie cechy powinien mieć zbiornik dwupłaszczowy na paliwo?

Poza wspomnianymi powyżej atestami i certyfikatami zbiornik na paliwo powinien wykazywać się cechami technicznymi jak: otworem do przyłączania cysterny, otworami wentylacyjnymi oraz otworem – włazem rewizyjnym, Ten ostatni powinien umożliwiać swobodne oczyszczenie zbiornika. Przyłącze do cysterny powinno z kolei zachowywać dużą szczelność. Drugi płaszcz zbiornika powinien zakrywać wszystkie elementy zbiornika, w tym także otwory i przyłącze do tankowania. Zbiornik na paliwo powinien mieć możliwość techniczną zamknięcia, tak aby osoby bez uprawnień, czy dzieci nie miały do niego dostępu. Wszystko aby zapewnić bezpieczeństwo osobom, zwierzętom i zabudowaniom.