kancelaria adwokacka katowice (4)

Radca prawny czy adwokat?

W Polsce – w przeciwieństwie do większości państw Unii Europejskiej – istnieje rozróżnienie zawodów adwokata oraz radcy prawnego. Tym bardziej więc osoby, które nie znają różnic, mają problem w wyborze odpowiedniej osoby.

„Mecenas”, czyli dwa w jednym

Zarówno adwokat, jak i radca prawny są określani w języku potocznym „mecenasami”. To z kolei nie pomaga obywatelom w znalezieniu różnic między nimi. Obaj są profesjonalnymi pomocnikami, a także członkami samorządu zawodowego, który działa w oparciu o Konstytucję RP i ustawy o radcach prawnych oraz ustawy Prawo o adwokaturze.

I adwokat, i radca prawni zrzeszają się w zawodowych korporacjach prawniczych, posiadają czynne i bierne prawo wyborcze oraz przynależą do samorządu zawodowego. Co więcej, na obu ciąży zachowanie tajemnicy zawodowej, która jest gwarancją dla klienta, że okoliczności jego sprawy nie zostaną ujawnione. Nie można również zapomnieć o tym, że obaj posiadają obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej względem wykonywania czynności przy udzielaniu pomocy prawnej. Jaka więc jest między nimi różnica?

Różnice między adwokatem a radcą prawnym

Wbrew pozorom, różnice pomiędzy radcą prawnym a adwokatem są symboliczne. Adwokat przede wszystkim nie może być zatrudniony na przysłowiowym etacie w urzędzie, a radcy prawnego nie ujrzymy w roli obrońcy na rozprawie karnej, jeśli jest zatrudniony na umowę o pracę.

Innym, choć nieznaczącym faktem jest również to, że adwokaci noszą togi z zielonym żabotem, a radcy prawni – niebieskim. Jeśli jednak poszukiwana jest kancelaria radcy prawnego, bądź kancelaria adwokacka Katowice posiadają zarówno jedną, jak i drugą grupę zawodową.

A może doradca prawny?

Nie każdy wie, że istnieje również zawód doradcy prawnego, które często jest mylony z radcą. Doradca to magister prawa, który prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy pomoc prawną. Doradca prawny nie jest przede wszystkim zrzeszony w samorządzie zawodowym, a także nie przystąpił oraz nie zdał egzaminu zawodowego z wiedzy merytorycznej. Oprócz tego, nie obowiązuje go kodeks etyki i nie posiada obowiązkowego dla adwokata i radcy prawnego ubezpieczenia OC.

Doradca nie sporządzi też żadnego ważnego pisma. Z jego usług zatem należy korzystać w przypadku drobnych spraw, takich jak sporządzenie prostej umowy. Szukając jednak miejsc takich jak kancelaria radcy prawnego czy też kancelaria adwokacka Katowice polecają się każdej osobie w potrzebie poszukujące pomocy prawnej lub dobrego reprezentanta na drodze sądowej.