Przedsiębiorstwo mądrze prowadzone

Wycena przedsiębiorstw jest coraz częściej spotykana w naszym kraju i dlatego warto się z nią zapoznać i dowiedzieć na czym dokładnie polega. Polega ona dosłownie na ustaleniu wartości danego przedsiębiorstwa. Jest to przydatna informacja dla osób, które chcą zbyć całość udziału w przedsiębiorstwie lub tylko jego część. Jest to również pomocne podczas przygotowywania sprawozdania finansowego w postępowaniu upadłościowym.

Uregulowania ustawowe

Jeżeli przedsiębiorca stara się o kredyt to także bardzo często musi on wycenić swoje przedsiębiorstwo. Problem się zaczyna kiedy przedsiębiorstwo zamiast przynosić zyski generuje same straty. Należy zauważyć, że w polskim prawie nie ma żadnych uregulowań, które dotyczą wyceny przedsiębiorstw. Wycenę może przeprowadzić zatem dowolna osoba, która posiada właściwe kwalifikacje i odpowiednie doświadczenie. Kwalifikacje, które powinna posiadać taka osoba to między innymi tytuł biegłego rewidenta, kwalifikacje ACCA, a także stopień doktora w dziedzinie nauk finansowych lub pokrewnych.

Doświadczenie osoby przeprowadzającej wycenę

Przydatne bywa także doświadczenie w przeprowadzaniu wycen innych przedsiębiorstw, jednak nie jest to obligatoryjne. Warto także przed zatrudnieniem danej osoby dokładnie sprawdzić opinie na jej temat, żeby nie przepłacić. Żeby poprawnie przeprowadzić wycenę najpierw trzeba określić jej cel. Celem może być zakup, sprzedaż lub ogłoszenie upadłości. Wyróżnia się cztery główne wartości, a są nimi godziwa wartość rynkowa, wartość sprawiedliwa, wartość inwestycyjna, a także wartość wewnętrzna. Dopiero po ustaleniu wstępnych wartości możemy ustalić podejście, które pomoże oszacować wartość. Wymieniamy trzy podejścia podstawowe takie jak podejście dochodowe, podejście rynkowe oraz podejście majątkowe.

Dokładna analiza finansowa

Sama wycena powinna być analizą finansową przedsiębiorstwa oraz sektora, którego dotyczy działalność przedsiębiorstwa. Warto podczas wyceny wziąć pod uwagę całą historię od momentu powstania firmy, ponieważ tylko wtedy można dokładnie przeprowadzić analizę. Warto pamiętać, że prawidłowe przeprowadzenie wyceny wymaga naprawdę dużego doświadczenia oraz wiedzy biznesowej, żeby nie popełnić żadnych błędów. Dlatego tak rzadko wycena przedsiębiorstwa jest przeprowadzana w różnych sektorach.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC.