Konfekcjonowanie w przemyśle

Konfekcjonowanie produktów obejmuje wszystkie czynności, które prowadzą do posortowania, zestawienia, zapakowania oraz oznaczenia produktu zgodnie z założeniami klienta zlecającego usługę wyspecjalizowanej firmie.

Konfekcjonowanie produktów

Na czym innym będzie oczywiście polegało konfekcjonowanie odzieży, a czym innym przygotowanie koszy reklamowych, idea jednak jest ta sama.Produkty do konfekcjonowania dostarczane są nieopakowane, w opakowaniach zbiorczych czy uszkodzonych. Firma konfekcjonując ma za zadanie doprowadzić do ostatecznego zapakowania detalicznego i oznaczenia produktu zgodnie z życzeniem klienta. Najczęściej proces ten przeprowadzany jest ręcznie ze względu na stopień skomplikowania oraz różnorodność wymagań klientów, chociaż niektóre etapy są wspomagane maszynowo.

Co-packing czyli przepakowywanie

Co-packing, używany jest często zamiennie z konfekcjonowaniem, jednak oznacza w większości przypadków poza konfekcjonowaniem również czynności takie jak projektowanie czy wytwarzanie opakowań zgodnie z życzeniem klienta. Przepakowywanie jest usługą zewnętrzną zlecaną przez producentów i dystrybutorów specjalistycznym firmom. Czym jest więc wobec tego konfekcjonowanie? Literalnie, odnosząc się do definicji słownikowej, konfekcjonowanie jest “dzieleniem wyrobów na porcje i pakowanie ich”. W praktyce konfekcjonowanie towarów ma wiele odmian w zależności od rodzaju pakowanego produktu, typu opakowanie czy sposobu dystrybucji towaru.

Konfekcjonowanie, czyli co?

Na konfekcjonowanie towarów składa się wiele czynności, spośród których wyróżnić należy m. in. banderolowanie, czyli oklejanie produktu banderolą. Do banderolowania można użyć np. taśm, sznurków, gum, pasków czy folii. Banderole umożliwiają oznaczenie towarów konkretną marką, zapewniając jednocześnie połączenie produktów w jeden zestaw. Technologia ta najczęściej pozwala na banderolowania produktów akcyzowych takich jak alkohol czy papierosy, ale nie tylko – wykorzystuje się je w sektorze spożywczym, poligraficznym czy farmaceutycznym.Kolejną czynnością należącą do konfekcjonowania jest etykietowanie (labeling), czyli usługa oznaczania produktów, która odbywa się najczęściej na etapie produkcji towarów maszynowo, ale w hurtowniach i magazynach również odbywa się etykietowanie ręczne, które ma na celu dodanie brakujących opisów produktu, kodów paskowych czy indeksów magazynowych ułatwiających zarządzanie produktem w magazynie.Insertowanie (z ang. insert, co oznacza wkładać, umieszczać wewnątrz) z kolei polega na dodaniu do głównego produktu dodatkowych elementów takich jak ulotki, materiały reklamowe, bony, próbki itp. Insertowanie opiera się o trzy główne technologie: foliowanie (oklejanie folią np. szamponu i próbki w celu połączenia trwałego tych dwóch produktów), wklejanie (np. próbek kremu w miesięcznik i kopertowanie (umieszczanie w kopertach ulotek, etykiet, biletów etc.).