Jak zdobyć licencję na przewóz osób?

Przewóz osób to usługa transportowa, która jest alternatywą dla transportu prywatnego i zbiorowego. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z tego rodzaju usług działającym w tym obszarze przedsiębiorcom stawia się szereg wymogów, a jednym z ważniejszych jest konieczność posiadania licencji na organizowanie transportu drogowego.

Przewóz osób – kto korzysta z tej usługi?

Choć większość z nas posiada własne samochody to jednak często znajdujemy się w sytuacji, w której korzystanie z nich byłoby utrudnione lub nieekonomiczne. Przewożenie osób organizowane przez licencjonowanych przewoźników zapewnia komfortowe, szybkie, bezproblemowe przemieszczanie się między miejscowościami w Polsce oraz podróże zagraniczne.

Z możliwości przewozu osób korzystają zakłady pracy – ich właściciele chętnie zakupują usługi przewozu pracowników do pracy i odwozu po pracy. Firmy wynajmują także przewoźników na wycieczki, wyjazdy integracyjne, konferencje i targi.

Ogromne zapotrzebowanie na transport osób było i zapewne będzie nadal cechą charakterystyczną instytucji oświatowych, szczególnie szkół podstawowych. Zgodnie z ustawą organy prowadzące mają obowiązek zapewnić uczniom dojazd do szkoły, stąd zakup usługi przewozu uczniów dotyczy setek placówek tego typu. Ponadto szkoły organizują wycieczki edukacyjne, krajoznawcze, wypoczynkowe dla uczniów, wyjazdy na zawody sportowe oraz wycieczki dla pracowników korzystających z oferty tzw. funduszu socjalnego. We wszystkich tych przypadkach zlecający usługę potrzebują solidnych przewoźników, którzy zapewnią bezpieczny Przewóz osób w swoich niezawodnych pojazdach.

Z przewozu osób korzystają osoby prywatne. Wynajęcie autokaru lub busa na imprezę rodzinną typu wesele, pogrzeb, komunia to już standard. Coraz więcej osób pragnie także swobodnie podróżować z rodziną po Europie – wynajem busów na wakacje to od kilku lat bardzo popularny trend w obszarze usług transportowych.

Licencja na transport drogowy

Przedsiębiorcy działający w branży przewozowej muszą posiadać licencję na organizację transportu drogowego. Licencja jest wydawana w drodze decyzji administracyjnej starosty powiatowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Właściciel firmy transportowej ubiegający się o wydanie licencji musi udokumentować swoją nieposzlakowaną opinię. W tym celu do wniosku o wydanie licencji dołączyć należy wypis o niekaralności wydany przez Krajowy Rejestr Karny.

Poza zaświadczeniem o niekaralności przedsiębiorą lub działający w jego imieniu pełnomocnik musi złożyć inne dokumenty, m.in. kopię nadania numerów REGON i NIP firmy, zaświadczenie o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, wykaz samochodów przeznaczonych do transportu, oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców.

Za wydanie licencji pobiera się opłatę w maksymalnej wysokości 900 zł (wysokość opłaty zależy od czasu ważności licencji).

Przedsiębiorcy mogą starać się o licencję ważną nie mniej niż 2 lata i nie więcej niż 50 lat.

Ile kosztuje usługa przewozu osób?

Koszty usług transportowych nie podlegają standaryzacji. W zależności od regionu, rodzaju środka transportu, charakteru usługi (np. liczba dni spędzonych w podróży) przewoźnicy dowolnie ustalają ceną za 1 km przewozu.

Usługodawcy stale współpracujący z danym przewoźnikiem mogą liczyć na korzystne upusty.

Dodatkową opłatę ponoszą wynajmujący pojazd, którzy zakupują w pakiecie przewozowym usługi hotelarskie, żywienie, zwiedzanie, tłumaczenie z języków obcych.