Czym jest piktogram ewakuacyjny?

Przebywanie w budynku może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia. W takim przypadku kluczowe staje się jak najszybsze opuszczenie go. W tym celu należy kierować się wskazówkami widniejącymi na piktogramach ewakuacyjnych. Są to specjalne znaki, z których jasno wynika, co robić i w jaką stronę się udać, aby znaleźć się w bezpiecznym miejscu.

Co warto wiedzieć o piktogramach ewakuacyjnych?

Piktogram ewakuacyjny ma charakter międzynarodowy. Jest to ogromna ułatwienie, bo nie trzeba znać języka obcego w celu zrozumienia znaczenia znaku. Na całym świecie stosuje się takie same piktogramy. Celem rozmieszczenia ich w całym budynku jest zapewnienie użytkownikom najszybszej i najprostszej drogi ucieczki do budynku stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia.

Kluczowej staje się to, aby piktogramy przekazywały jasny komunikat, były dobrze widoczne i jednoznaczne. Nie może być sytuacji, w której osoba w trakcie ewakuacji zastanawia się nad interpretacją oznakowań w budynku. Najczęściej piktogramy ewakuacyjne mają strzałkę wskazującą na kierunek ucieczki. Podążanie za znakami ma na celu doprowadzenie do bezpiecznego miejsca, poza obiekt.

Zastosowanie piktogramów ewakuacyjnych

Piktogram ewakuacyjny jest niezwykle istotny w przypadku znalezienia się w budynku, który stanowi zagrożenie dla zdrowia lub życia. Ma to miejsce przykładowo podczas wybuchu pożaru, gdy należy jak najszybciej opuścić budynek. Piktogramy ewakuacyjne spotyka się w każdym budynku użytkowanym przez ludzi, czyli przykładowo w urzędach, zakładach pracy, galeriach handlowych, szpitalach i szkołach.

Na ich podstawie można znaleźć jak najprostszą drogę do wyjścia, prowadzącą do bezpiecznego miejsca. Jeśli wystąpi zagrożenie, to powinno się podążać za wskazówkami na znakach ewakuacyjnych. W ten sposób nawet bez znajomości planu obiektu każdy będzie w stanie wydostać się z niego. Jeśli dojdzie do przerwy w zasilaniu energii i zaplanuje całkowita ciemność w budynku, to dzięki piktogram ewakuacyjnym fotoluminescencyjnym znaki nadal pozostaną widoczne.