Czym jest system do zarządzania produkcją MES?

MES to technologie informatyczne kompatybilne z elementami automatyki. Systemy realizacji produkcji służą do monitorowania produkcji, a także pozyskiwania odpowiednich informacji na temat tego procesu. Zebrane dane dostarczane są w czasie rzeczywistym, dzięki czemu użytkownik może błyskawicznie reagować na wszelkie nieprawidłowości.