Szkolenia dla organizacji non-profit – wiedza, która czyni dobro

Sektorowi non-profit w Polsce wciąż jeszcze daleko do skali zasięgu, jaki osiągają analogiczne organizacje poza granicami kraju. By najlepiej wykorzystać możliwości finansowania, po jakie może sięgnąć organizacja, warto zainteresować się solidnymi ofertami szkoleń dla zarządu i pracowników.