Uprawnienia SEP – czy są potrzebne?

Wielu warszawskich uczniów, pracowników bez wyższego wykształcenia i studentów ma prawo zadawać sobie pytanie: czy warto zrobić uprawnienia SEP-u? Zarówno kurs elektryczny, jak i gazowy czy energetyczny bywa dużym atutem przy zatrudnieniu. Dzięki nim nieco łatwiej znaleźć pracę.

Gdzie robi się kursy SEP Warszawa?

W mieście stołecznym mamy możliwość zrobienia kursu uprawniającego do obsługi urządzeń, eksploatacji sieci gazowej, elektrycznej i energetycznej. Każde z tych uprawnień można także uzyskać w kategoriach: eksploatacji, dozoru oraz pomiarów. Szkolenia elektryczne warszawa ma możliwość robić w samej siedzibie warszawskiego SEP-u lub za pośrednictwem firm komercyjnych, świadczących usługi z zakresu kształcenia ustawicznego. Wybór jest naprawdę duży. Zresztą kurs energetyczny (inaczej cieplny – G2) czy uprawnienia gazowe Warszawa może zdawać zazwyczaj w tym samym miejscu. Jest to ogromne ułatwienie dla zdających i kursantów, gdyż dzięki temu, chcąc zrobić wszystkie trzy uprawnienia (G1-3) wystarczy często załatwić to w jednej placówce. SEP Warszawa ostrzega jednak przed nagłą rezygnacją ze zdawania kursu i zachowanie takie sankcjonuje niemożnością lub utrudnieniem ponownego podejścia do niego.

Po co uprawnienia gazowe?

Uprawnienia gazowe Warszawa, jak i każde inne miasto potrzebuje do obsługi przede wszystkim urządzeń, sieci oraz instalacji gazowych, które wytwarzają, przesyłają, a nawet tylko magazynują paliwo gazowe. Przy czym uprawnienia są wymagane przy sieci o ciśnieniu poniżej i powyżej 0,5 MPa, a także, jeśli mamy do czynienia z gazowymi instalacjami czy urządzeniami o ciśnieniu przekraczającym 5 kPa lub poniżej tej wartości oraz przy odbiornikach paliw gazowych z mocą większą niż 50 kW.

W jakim celu szkolenie elektryczne?

Pracownik z uprawnieniami elektrycznymi może dokonywać konserwacji, montażu, remontów, prac kontrolno-pomiarowych oraz zwyczajnej eksploatacji sieci elektrycznej, a także urządzeń oraz instalacji. Oczywiście jest to zależne od rodzaju uprawnień — eksploatacja, dozór czy kontrola i pomiar. Uprawnienia są potrzebne, jeśli mamy do czynienia z urządzeniem, instalacją, bądź siecią do 1 kV.Szkolenia elektryczne Warszawa często też łączy ze szkoleniami energetycznymi. Kursy odbywają się wtedy w połączonych grupach: G1+G2, dając uprawnienia elektroenergetyczne.