Słów kilka o uprawnieniach SEP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawnienia SEP Warszawa to inaczej świadectwo komisji egzaminacyjnej, która w ten sposób zaświadcza o kwalifikacjach wybranej osoby do wykonywania określonych czynności elektrycznych. Podział ten nie jest prosty i wymaga zagłębienia się w literaturę fachową.

Dozór, czy eksploatacja?

Uprawnienia SEP Warszawa mogą mieć dwojaki charakter, to jest eksploatacyjny i dozorowy.

Chcąc uzyskać uprawnienia eksploatacyjne (np. z G1 do 1000 V), należy zdać stosunkowo prosty kurs SEP Warszawa na określoną kategorię. Należy jednak pamiętać, że są to wyłącznie uprawnienia eksploatacyjne, w ramach których elektryk może jedynie wykonywać powierzone mu zadania. Uprawnienia dozorowe dają już więcej możliwości, gdyż pozwalają na kontrolę i wydawanie poleceń osobom posiadającym uprawnienia eksploatacyjne. Jednym słowem – na np. budowie musi znajdować się elektryk ze świadectwem D i E.

Jak zdobyć świadectwo kwalifikacyjne?

Kurs SEP Warszawa może zdać każdy. Co ciekawe – są nawet i takie kursy, które przeznaczone są dla osób niebędących elektrykami.

Poza tym samo zdobycie kwalifikacji nie jest trudne, o ile zwracało się uwagę na to, co było omawiane na kursie. Procedura zdania egzaminu, a co za tym idzie – uzyskania uprawnień SEP, ogranicza się do odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji. Po zakończeniu egzaminu, który trwa maksymalnie 2 godziny, kandydaci uzyskują odpowiednio wypełnione świadectwa kwalifikacyjne.

Uprawnienia G1 i lista punktów

Świadectwo kwalifikacji G1 jest najprostszym i najpopularniejszym rodzajem uprawnień, do których może aspirować elektryk.

Każde takie świadectwo posiada listę punktów, które określają zakres obowiązków realizowanych przez wybranego elektryka. Jeśli np. jesteśmy inwestorem, poszukującym specjalisty od instalacji elektrycznych w domu, warto sprawdzić, czy posiada on kwalifikacje z punktów 2 i 10. Punkty co do których dana osoba uprawnień SEP nie posiada, są w świadectwie skreślone.

Podsumowanie

Tematyka uprawnień SEP jest bardzo złożona i skomplikowana. Nic więc dziwnego, że bardzo często obowiązujące przepisy są po prostu inaczej interpretowane przez różne osoby. Niemniej opisane powyżej zasady są w pełni zgodne z tym, co określił Ustawodawca.