Kursy online – szybkie i tanie uzupełnianie wiedzy i kompetencji

Choć znajomość przepisów BHP oraz stosowanie ich w praktyce dotyczy ogółu osób wchodzących w skład załogi danego zakładu pracy, to szefowie czyli pracodawcy oraz inne osoby, które w strukturze organizacyjnej zajmują stanowiska kierownicze, ponoszą główną odpowiedzialność za całość warunków pracy na terenie firmy. Świadomość tego, jak ważne jest zdrowie i życie setek a nawet tysięcy osób na pewno będzie łatwiejsza do zniesienia, jeśli zadbamy o terminowe odnawianie uprawnień zdobytych na szkoleniach BHP.

Kurs BHP – jaki i kiedy?

Szkolenia BHP dzieli się ze względu na staż pracownika oraz zajmowane stanowisko. Nowi pracownicy odbywają szkolenia wstępne wraz z instruktażem stanowiskowym. Najważniejsze są szkolenia okresowe, które w zależności od rodzaju wykonywanej pracy przeprowadza się co rok, co trzy, co pięć lub sześć lat. Pracodawcy i osoby kierujące pracownikami szkolić się powinni raz na pięć lat. Jednak posiadanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia nie zwalnia nikogo z obowiązku śledzenia zmian z zakresu przepisów BHP.

Dość często spotykaną formą szkolenia pracowników są tradycyjne wielogodzinne spotkania w salach konferencyjnych. Pracodawcy uczestniczą w nich również, ale zakres materiału dla pracodawców jest nieco inny, niż treści szkolenia kierowane do pracowników stanowiskowych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest odbycie kursu dla pracodawcy w innym miejscu i terminie.

Szkolenia BHP online – szybkie i tanie uzupełnianie kompetencji

Pracodawcy poszukujący sposobu na dobrej jakości kurs bhp, który odbywałby się w czasie dla nich dogodnym, powinni skorzystać z oferty szkolenia BHP online. Internetowe szkolenia BHP dla pracodawców można realizować w wolnym czasie, w dowolnym miejscu. Treści uzupełnione filmami instruktażowymi i ciekawą grafiką pełniej przedstawiają zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pracy, niż najlepszy wykład na żywo. Do pakietu materiałów załączone są również przykładowe pytania testowe na które trzeba będzie odpowiedzieć podczas testowego egzaminu odbywanego również online. Zaświadczenie o ukończeniu kursu spełnia wszelkie wymogi prawne. Kurs online jest nie tylko wygodny, ale również tani. Walorem dodatkowym jest również to, że materiały z zagadnieniami są własnością osoby, która zakupi kurs. Można do nich wracać wielokrotnie i wykorzystywać je w codziennym zarządzaniu firmą.

W pakietach z materiałami szkolenia BHP dla pracodawców są również wzory dokumentów, które pracodawca oraz pracownicy służby BHP wykorzystują na co dzień do opisywania ryzyka na stanowiskach pracy, do sporządzania dokumentacji powypadkowej czy w innych okolicznościach.