Jak wygląda szkolenie okresowe dla pracodawców?

O tym, że pracownicy muszą brać udział w regularnych szkoleniach BHP w pracy, wiadomo nie od dziś. Jednak, nie każdy pracodawca oraz kierownik zdaje sobie sprawę, że on również zobowiązany jest do tego, by wziąć udział w okresowym szkoleniu. Dlaczego jest to tak ważne? Jak wygląda takie szkolenie? Odpowiedź poniżej.

Przepisy prawne, a szkolenie okresowe dla pracodawców

O tym, że szkolenie okresowe dla pracodawców jest tak samo ważne jak szkolenia dla pracowników, mówią obowiązujące w Polsce przepisy. Kodeks pracy nakłada bowiem na pracodawców obowiązek uczestnictwa w tego typu szkoleniach minimum raz w roku. Trzeba pamiętać jednak, by było ono przeprowadzone przez fachowców, a wiedza, która jest na nim przekazywana powinna być przydatna i zgodna z przepisami i regulaminem konkretnego zakładu pracy.

Jak wygląda takie szkolenie okresowe BHP dla pracodawców?

Gdy szkolenie z BHP prowadzi zewnętrzna firma, zazwyczaj trwa ono kilka, a nawet kilkanaście godzin. Zajęcia te mają bardzo otwartą formułę. Uczestnicy w każdej chwili mogą zadawać pytania, konsultować się z prowadzącym co do tematów budzących wątpliwości oraz w razie potrzeby skorzystać z rozmaitych, dodatkowych materiałów. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców powinno przede wszystkim omawiać ważne tematy, z którymi właściciele firm spotykają się na co dzień podczas swojej pracy.

Prowadzący omawiają więc zagadnienia takie jak np.: zmiany w obowiązujących przepisach, obowiązki wynikające z zasad BHP, prawa i obowiązki pracodawcy względem pracownika, prawa i obowiązki pracownika względem pracodawcy, odpowiedzialność za naruszenia przepisów w tym zakresie, ochrona pracy kobiet w ciąży i karmiących piersią, kontrola pracy, kwestie związane z urlopem i L4 pracownika itp. Szkolenie bhp dla osób kierujących pracownikami ma olbrzymie znaczenie, by osoby funkcyjne miały pojęcie o obowiązujących przepisach oraz doskonale wiedziały jak powinny zachować się w konkretnych sytuacjach. Szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami porusza także tematy związane z bezpieczeństwem podczas wykonywania swoich obowiązków. A jak powszechnie wiadomo, do sytuacji, które zagrażają życiu lub mieniu pracowników w wielu miejscach pracy dochodzi niezwykle często.