Czym zajmuje się kancelaria upadłościowa?

W związku z coraz większym zadłużeniem obywateli naszego kraju, które wynika z wielu przyczyn, takich jak: nieracjonalne zaciąganie zobowiązań, utrata pracy, choroba lub inne przyczyny, wiele osób nie potrafi sobie poradzić ze spłatą zobowiązań i popada w tzw. spiralę długów. Efektem takiego stanu rzeczy jest to, iż tracą one cały majątek, a środki, które uzyskują nie pokrywają w całości roszczeń wierzycieli. W tym celu wprowadzono instytucję upadłości konsumenckiej. Czym zatem jest i w jaki sposób działa profesjonalna kancelaria upadłościowa?

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłością konsumencką nazywane jest całkowite lub częściowe umorzenie zobowiązań osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Pomimo zmian wprowadzonych w ostatnim czasie w przepisach prawa upadłościowego, które w istotny sposób liberalizują przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej, nadal procedura ta jest w jakimś stopniu długa i skomplikowana. Dlatego też osoba, która stara się o ogłoszenie upadłości może skorzystać z profesjonalnej instytucji, jaką jest prawo upadłościowe kancelaria.

Jak działa kancelaria upadłościowa?

Prawo upadłościowe jest jedną z gałęzi prawa, której przepisy są bardzo restrykcyjne i skomplikowane. Wobec tego, tworzone są specjalne kancelarie upadłościowe, które zajmują się zarówno upadłością konsumencką, jak i upadłością i likwidacją podmiotów gospodarczych. Prawo upadłościowe kancelaria zajmuje się całą procedurą upadłościową, rozpoczynając od złożenia wniosku do gospodarczego wydziału upadłościowego sądu rejonowego, przez zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji i reprezentację przed sądem, po wykonanie upadłości konsumenckiej, która wynika z postanowienia sądu i reprezentowanie dłużnika przed wierzycielami.

Dlaczego warto skorzystać z kancelarii upadłościowej?

Główną zaletą skorzystania z pomocy prawo upadłościowe kancelarii jest profesjonalna pomoc w przejściu przez całe postępowanie upadłościowe. W zależności od liczby wierzycieli, a także wielu innych czynników, proces ten może być rozbudowany, wobec czego zarówno porada prawna, jak i cała obsługa postępowania może okazywać się niekiedy niezbędna.

Reasumując, w obecnym systemie prawnym jest możliwość ogłoszenia upadłości zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorstwa. Ze względu jednak na to, że przepisy nie są proste, a procedura często jest długotrwała, warto korzystać z pomocy kancelarii upadłościowych.