Proces due diligence

Każde przedsiębiorstwo przygotowując się do ważnego kroku inwestycyjnego takiego jak przejęcie czy też fuzja, powinno dokonać dokładnej analizy swojej struktury. Ważne jest odpowiednie przygotowanie oraz sprawdzenie potencjału oraz ryzyka inwestycji.

Na czym polega due diligence?

Szereg badań należących do kategorii deu diligence polega na określeniu stopnia potencjalnego ryzyka mającego wpływ na wartość przedsiębiorstwa, które ma zostać zakupione oraz na powodzenie całej transakcji poprzez proces weryfikacji wszystkich ważnych danych finansowych, operacyjnych, prawnych oraz podatkowych. Dodatkowym czynnikiem sprawdzanym podczas procesu jest możliwość generowania takich samych lub wyższych zysków przez zakupioną firmę, po procesie fuzji lub przejęcia.

Jak rozpocząć badanie?

Proces rozpoczyna się w momencie, gdy przedsiębiorca zamierzający kupić lub przejąć inną firmę rozpoznaje okazję do potencjalnej transakcji. Kupujący rozpoczyna od weryfikacji łatwo dostępnych informacji na temat firmy. Jest to pierwszy etap badania.Kolejny etap negocjacji następuje, gdy gotowe do tego są obie strony transakcji. Kupujący zatrudnia audytorów oraz specjalistów z wielu dziedzin, których zadaniem jest dokładne sprawdzenie wszelkich dokumentów przedsiębiorstwa oraz określić potencjalne ryzyko niepowodzenia transakcji lub fuzji.

Ważne jest, aby strony podpisały umowę o poufności oraz list intencyjny. Posiadanie takich dokumentów przez kupującego umożliwia mu wgląd w dokumenty przedsiębiorstwa takie jak dane księgowe, finansowe, podatkowe oraz prawne i pozwala na działania doradców i specjalistów kupującego. Dostęp zazwyczaj jest poprzez elektroniczne nośniki danych.

Osoby przeprowadzające badanie

Najczęściej badanie due diligence jest przeprowadzane przez zespół specjalistów z wielu dziedzin pod nadzorem doradcy kupującego. Najlepiej powierzyć zadanie badania jednej firmie audytorsko – doradczej, ponieważ zapewnia to najszybszy i najdokładniejszy przepływ informacji pomiędzy wydelegowanymi oddziałami zajmującymi się sprawdzaniem równych obszarów działalności. Takie działanie jest też tańsze niż zatrudnianie wielu specjalistów indywidualnie oraz zapewnia szybsze wykonanie badania na najwyższym poziomie.