Dochodowa wycena przedsiębiorstwa

Na rynku gospodarczym często dochodzi do sytuacji, w której jedno przedsiębiorstwo kupuje, przejmuje inne. Jest to sytuacja zupełnie normalna. Zanim jednak do niej dojdzie wykonać należy wiele szczegółowych analiz. Jednak z nich dotyczy wartości przedsiębiorstwa. W tym celu wykorzystuje się różne metody jego wyceny.

Czym jest metoda dochodowa?

Wycena przedsiębiorstwa to dość skomplikowany proces. Jak wcześniej wspomniano w tym celu wykorzystywane są różne metody wyceny. Jedną z nich jest dochodowa metoda wyceny przedsiębiorstwa. Mówić krótko, można powiedzieć, iż wedle tej metody przedsiębiorstwo warte jest tyle ile suma obecnych oraz przyszłych przepływów finansowych. Mowa tu oczywiście o przepływach wolnych od wszelkiego rodzaju obciążeń.

Rodzaje metody dochodowej

W ramach metody dochodowej wyróżnić można kilka jej rodzajów. Po pierwszej, jest to metoda, która opiera się na przepływach finansowych dla właścicieli oraz wierzycieli, które dyskontowane są przez średni ważony koszt. Druga metoda polega na przepływach finansowych dla właścicieli, który dyskontowane są przez koszt własnego kapitału. Na koniec trzeba metoda opiera się na przepływach finansowych dla właścicieli oraz wierzycieli, gdzie uwzględnia się korzyści wynikające z tarczy podatkowej.

Zalety metody dochodowej

Wykonywana wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową ma wiele zalet. Pierwszą zaletę omawianej metody jest fakt, przełożenia oczekiwanego dochodu oraz ryzyka na wartość samego podmiotu. Drugą dużą zaletą dochodowej metody wyceny przedsiębiorstw jest fakt, iż generalnie metoda ta nie ma ograniczeń. Można ją stosować do wyceny większości rodzajów spółek.

Wady metody dochodowej

Metoda dochodowa oprócz swoich zalet posiada także i wady. Podstawową wadą tej metody jest wpływ subiektywnej oceny wyceniającego. Drugą wadą jest to, iż wycena przedsiębiorstwa opiera się m.in. o oceny, które często są bardzo trudne do przewidzenia.

Dochodowa metoda wycen przedsiębiorstwa to oczywiście nie jedyna metoda. Jest ona jednak dość często wykorzystywana. Przede wszystkim dlatego, iż jest ona generalnie prosta do zastosowania. Dotyczy to wszelkich rodzajów spółek. Przedsiębiorcy jednak często korzystając z metody dochodowej posiłkują się także innymi analizami wykonanymi w przy wykorzystaniu innych metod wyceny firm.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC