Działki komercyjne – zysk z gruntu

Niektóre określenia występujące powszechnie w użyciu, choć na pierwszy rzut oka oczywiste, w odpowiednim połączeniu z innym wyrazem już takie oczywiste nie są. Odbieramy je bardziej intuicyjnie niż przez pryzmat słownikowej formuły. Z taką sytuacją spotykamy się w przypadku klasyfikacji działek w polskim prawie budowlanym.

Podstawowy podział działek

Każda gmina zaopatrzona jest w dokument, zwany Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na jego podstawie inwestujący w grunty może zapoznać się z ustaleniami dotyczącymi interesującej go działki oraz działek z nią sąsiadujących. Informacje zawarte w MPZP pozwalają na realną ocenę możliwości, jakie daje zakup konkretnego obszaru.

W polskim prawie wyróżniono kilka kategorii działek. Znajdują się wśród nich grunty przeznaczone pod zabudowę dla obiektów mieszkalnych oraz inwestycyjnych, grunty przeznaczone pod uprawę rolną, czy dedykowane rozwojowi biocenozy leśnej. Oczywiście, w obrębie każdej z wyżej wymienionych kategorii, zawarty został podział o wiele bardziej szczegółowy. Tak jest w przypadku gruntów określonych jako inwestycyjne.

Działka inwestycyjna — działka komercyjna

Działka inwestycyjna, jak sama nazwa wskazuje, z założenia ma przynosić swojemu nabywcy zysk. Największe możliwości na jego uzyskanie dają zawierające się w tej kategorii działki komercyjne, które są pojęciem szeroko rozumianym.

Na działkach komercyjnych realizowane są takie projekty jak nieruchomości inwestycyjne przeznaczone na wynajem, nieruchomości przemysłowe, na przykład stacje benzynowe, nieruchomości handlowo-usługowe, czyli biurowce,a także nieruchomości przeznaczone do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, takie jak hotele.

Najlepsze wykorzystanie działki komercyjnej

Najbardziej dochodowe źródło inwestycyjne dla działki komercyjnej określić można na podstawie jej umiejscowienia w obrębie danej aglomeracji. Obecnie w Polsce jednym z najprężniej rozwijających się ośrodków jest Śląsk. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się działki komercyjne w Katowicach, które stanowią jeden z głównych ośrodków aglomeracji śląskiej.

W związku z intensywnym rozwojem regionu śląskiego, przedsiębiorcy od lat inwestujący w katowickie grunty, swoje zainteresowanie przenieśli na pozostałe ośrodki miejskie tego obszaru. Rozrost populacji wymaga budowy kolejnych nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, a także pozostałych elementów infrastruktury. Nie da się jednak ukryć, że usytuowane w sercu regionu działki komercyjne w Katowicach stanowią dla inwestorów łakomy kąsek.