Analiza chłonności – audyt możliwości lokalizacji działki inwestycyjnej

Działki inwestycyjne to narzędzia do prowadzenia działalności gospodarczej. Przed zakupem należy zbadać wszystkie za i przeciw pod kątem opłacalności sprofilowanej według założeń lokalizacyjnych przyszłych zamierzeń związanych z zarabianiem pieniędzy dzięki nowemu zakupowi. Chłonność działek odzwierciedla ich możliwości do generowania przychodu.

Informacje niezbędne na początku

Inwestorzy nabywający działki inwestycyjne, jeszcze przed zakupem chcą wiedzieć, jaka jest potencjalna chłonność wybranej lokalizacji. Chłonność, czyli możliwości, jakie daje grunt w perspektywie okolicznego zagospodarowania przestrzennego. Jeśli działka lub kilka działek połączonych bezwzględnie w całość posłuży za miejsce lokalizacji bloku mieszkalnego, inwestor musi wiedzieć, ile optymalnie mieszkań można zaoferować na sprzedaż lub wynajem. Jeśli do tego w przyziemiu inwestycji zaplanowano lokale handlowe, gastronomiczne lub o innym dowolnym albo zaplanowanym profilu, warto znać potrzeby okolicznych mieszkańców i kierować się nimi w tworzeniu projektu.

Z jakich punktów składa się audyt chłonności.

Aktualna mapa lokalizacyjna

Potwierdza lokalizację działki inwestycyjnej, nie pozostawiając przy tym wątpliwości. Mapę można uzyskać w oddziale geodezyjnym.

Opinia geologiczna

Pełna analiza struktury gruntu w miejscu posadowienia budynków jest ważna dla oceny wielkości założenia. Nośność gruntów i poziom wód gruntowych pozwoli ocenić dopuszczalną wysokość zabudowy i głębokość posadowienia. Na podstawie opinii można zaplanować strukturę najważniejszej części budynku – fundamentów.

Operat szacunkowy, inaczej informacja o wartości

Dokument funkcjonuje w nazewnictwie pod wieloma nazwami. Zawsze jest podsumowaniem wartości obiektu na dzień oznaczony. Opisuje wszystkie składniki nieruchomości wraz z szacunkową wartością każdej z nich.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

W wielu miejscowościach planowanie urbanistyczne wybiega na wiele lat w przód, dlatego działania muszą być skorelowane z miejscowymi zamierzeniami architektonicznymi. Plany organizujące przestrzeń dostępne są w oddziałach administracji lokalnej odpowiedzialnych za stworzenie tego dokumentu. Jeszcze jedną opcją jest stworzenie tak zwanego studium, które w ogólnikach charakteryzuje rozwój okolicy. Jeśli miejscowość nie posiada MPZP i studium należy wystąpić do organów decyzyjnych o szczegółowe założenia budowlane dotyczące wyszczególnionej działki.

Wyciąg z rejestru gruntów

Jednoznacznie przedstawia klasyfikację gruntów i uściśla przeznaczenie działek inwestycyjnych (grunty rolne, tereny pod zabudowę, działki rekreacyjne).