Kryzys wodny – jak działać, gdy brakuje wody?

Dla wielu z nas woda i energia słoneczna są jak powietrze. To zasoby naturalne, które traktujemy jako takie, które nigdy się nie wyczerpią. Czy rzeczywiście tak jest? Ekolodzy alarmują, że zasoby wody pitnej szybko się kurczą. Na świecie już jest wiele miejsc, w które transportuje się pojemniki plastikowe na wodę z tą życiodajną cieczą, bo inaczej wody by tam nie było w ogóle.
Gdzie brakuje wody i gdzie codzienne transportowane są zbiorniki plastikowe na wodę? Sprawdź z nami!

Gdzie brakuje wody pitnej?

Tereny, na których ludność ma problem z pitną wodą znajdują się przede wszystkim w strefach zwrotnikowych i podzwrotnikowych. Poza tym z brakiem wody do picia borykają się również mieszkańcy strefy z klimatem podrównikowym. Wszystko dlatego, że przy niskich opadach woda bardzo szybko tam odparowuje.

Zbiorniki plastikowe na wodę pitną, którą transportuje się wodę do mieszkańców takich terenów, mają nawet kilka tysięcy litrów pojemności. Nie oznacza to jednak, że wody nie brakuje. Na takich terenach na stałe wprowadzona jest reglamentacja wody, więc miejscowa ludność otrzymuje wodę tylko na swoje podstawowe potrzeby.

Bez dostępu do czystej wody pozostaje nawet 300 milionów ludzi, głównie w krajach afrykańskich: Czad, Etiopia, Madagaskar, Mali, Demokratyczna Republika Konga, Niger, Mozambik.

Światowe organizacje pozarządowe dostarczają tam wodę w pojemnikach plastikowych na wodę, ale starają się też budować infrastrukturę wodociągową i studnie. To pozwoliłoby rozprowadzać na terenach dotkniętych suszą wodę z miejsc, w których jest ona dostępna.

Sytuacja kryzysowa w polskich warunkach

Władze rządowe i samorządowe dysponują procedurami, które mówią o tym, jak postępować w przypadku kryzysu wodnego. Zniszczenie lub zanieczyszczenie infrastruktury wodociągowej może zdarzyć się nawet w krajach wysokorozwiniętych. Co więcej: przyzwyczajeni do płynącej z kranu wody mieszkańcy będą potrzebować jej sporo.

W sytuacji kryzysowej gmina koordynuje to, gdzie i w jaki sposób awaryjnie doprowadzana jest woda. Wykorzystuje do tego pojemniki plastikowe na wodę lub mobilne beczkowozy, które mogą docierać do najbardziej odległych miejsc.