Rola narzędzi cyfrowych we współczesnym szkolnictwie

W dobie błyskawicznie rozwijającej się technologii nie dziwi już fakt, że niemal każdą dziedzinę życia zdominowały narzędzia cyfrowe. Niezwykle ciężko wyobrazić sobie obecnie działalność dowolnego urzędu bez komputera i całej masy systemów. Zwłaszcza że w ostatnim czasie

Narzędzia cyfrowe – czym są?

Aby mówić o narzędziach cyfrowych, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z ich definicją. Czym zatem są Narzędzia cyfrowe?

W przypadku narzędzi cyfrowych stosować zamiennie można z powodzeniem nazwę narzędzia TIK – wszelkie narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej, które powstały wraz z rozwojem technologii i wszechobecną cyfryzacją. Natomiast GIS definiuje je jako rodzinę technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej.

Za narzędzia TIK wraz z rozwijającą się cyfryzacją można uznać telewizję cyfrową, ale również podpis elektroniczny czy pocztę mailową. Bez trudu zatem można zauważyć, że wymienione wyżej elementy w zasadzie wykorzystywane są nie tylko poprzez firmy, ale również przez osoby prywatne do celów osobistych.

Współczesna szkoła

Z powodzeniem można stwierdzić, że współczesne szkolnictwo pod względem wykorzystywania narzędzi TIK w ostatnim czasie przeszło ogromną ewolucję. Nie można zapominać, że do wywołania potężnych technologicznie zmian przyczyniła się pandemia, która wybuchła w Polsce w marcu 2020 roku. Niestety w wielu domach przygotowania do koniecznych zmian i postępującego procesu cyfryzacji nie osiągnęły wciąż odpowiedniego poziomu.

Ze względu na konieczność zamknięcia placówek szkolnych, edukacja musiała odbywać się w sposób zdalny. Początkowo wykorzystywano do niej rozmaitych platform, ażeby przekazywać uczniom informacje o kolejnych materiałach koniecznych do opanowania. Obecnie zostało to już nieco bardziej unormowane, niemniej jednak uczniowie nadal opanowywali w wielu wypadkach materiał samodzielnie.

Edukacja zdalna – wykorzystywane narzędzia TIK

Trzeba jednak zaznaczyć, iż dzięki wprowadzeniu zdalnej edukacji zarówno uczniowie, jak i nauczyciele zostali poniekąd zmuszeni do podjęcia większości działań z wykorzystaniem pomocy technologicznych. Wideospotkania w ramach e-lekcji, a także korzystanie z innych platform to zaledwie kropla w morzu zmian.

W przypadku edukacji można wyliczyć całą masę narzędzi cyfrowych, które w zasadzie z dnia na dzień zyskały większą rolę niż dotychczas. Wcześniej sporadycznie wykorzystywane oprogramowanie pakietu Office nagle stało się jednym z najbardziej wykorzystywanych. Word podobnie jak Exel czy PowerPoint zyskały popularności.

W szeregi narzędzi TIP zaliczyć trzeba także wszelakie platformy społeczne i komunikatory. Bowiem to właśnie z ich wykorzystaniem nauczyciele komunikowali się w dużym stopniu z uczniami i odwrotnie. W ruch poszły takie komunikatory jak Whatsapp oraz Messenger, a i wykorzystywanie YouTuba w ramach zajęć lekcyjnych przestało kogokolwiek dziwić.