Odpady medyczne – niebezpieczny problem w placówkach opieki zdrowotnej

Do odpadów medycznych zalicza się różnego rodzaju przedmioty – zużyte strzykawki, narzędzia zabiegowe, jednorazowe ubrania, także części ciała po zabiegach. Takie odpady medyczne wymagają właściwego postępowania, aby nie powodować niebezpieczeństwa.

Dlaczego odpady medyczne są niebezpieczne?

Odpady medyczne często zawierają niebezpieczne patogeny, na przykład bakterie, wirusy czy grzyby. Zaliczają się do nich także leki, chemikalia oraz inne substancje, które mogą potencjalnie skazić środowisko naturalne. Konieczne jest zatem odpowiednie zagospodarowanie takich odpadów w placówkach, które zajmują się ich produkcją.

Zasady właściwego postępowania z odpadami medycznymi są dokładnie określone w przepisach. Reguluje je Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (DzU z 2017 r. poz. 1975).

Poprawna segregacja odpadów medycznych

Odpady medyczne to szeroka grupa przedmiotów i substancji, które muszą być odpowiednio segregowane. W tym celu stosuje się pojemniki ze sztywnymi ściankami oraz worki w kilku różnych kolorach.

Najbardziej niebezpieczne odpadki, na przykład części ciała, krew i pojemniki po krwi, odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze, trafiają do czerwonych pojemników lub worków. Te mniej niebezpieczne, na przykład chemikalia i odczynniki, określone rodzaje leków, są przeznaczone do złożenia w opakowaniach żółtych.

Inne rodzaje odpadków umieszcza się w workach zielonych, niebieskich albo czarnych w zależności od typu odpadku. W tej kategorii znajdują się między innymi opatrunki materiałowe, narzędzia zabiegowe i chirurgiczne, jednorazowe ubrania, inne leki i chemikalia.

Odbiór i utylizacja odpadów medycznych

Aby właściwie postępować z odpadami medycznymi, należy nie tylko poddać je właściwej segregacji, ale również przekazać odpowiedniej firmie, która odbierze je i zutylizuje. Prawidłowa utylizacja odpadów medycznych odbywa się w specjalnych miejscach utylizacji i nie jest prowadzona wraz z innymi typami śmieci.

Aktualnie na rynku działają firmy, które oferują kompleksowe usługi związane z odpadami medycznymi dla klientów działających w branży medycznej, w tym także weterynaryjnej. Firmy te dostarczają materiały do segregowania odpadów, odbierają je zgodnie z ustalonymi harmonogramami albo na życzenie i ich zadaniem jest prawidłowa utylizacja odpadów medycznych.

Podsumowując, aby bezpiecznie postępować z odpadami medycznymi, najlepiej podjąć współpracę z firmą, która ma doświadczenie w ich odbiorze i utylizacji.