Szkolenie bhp dla pracodawców – podstawowe informacje

Pracodawcy i właściciele firmy mają oczywiście pewne obowiązki. Na czym one polegają? Na niczym innym, jak na dbaniu o bezpieczeństwo i higienę pracy swoich wszystkich pracowników. Dlatego koniecznie muszą przeprowadzać okresowe kursy w takim zakresie. Co ciekawe, sami też powinni brać w nich udział. Poniżej przedstawimy najważniejsze informacje w temacie: szkolenia bhp dla pracodawców.

Po co jest szkolenie bhp dla kierowników?

Jeżeli chodzi o zajęcia obejmujące wiedzę z bhp, to są one – zgodnie z opracowanymi przepisami – przeznaczone m.in. dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych oraz pracowników inżynieryjno-technicznych (także projektantów, konstruktorów maszyn itp.); służby bezpieczeństwa i administracyjno-biurowych narażonych na czynniki szkodliwe dla zdrowia. Cel jest jasny – poznanie zasad albo uzupełnienie wiedzy z dziedziny bhp.

A co z kierownikami i pracodawcami? Okazuje się, że ich też nie ominie taki kurs. Obowiązek dotyczy ponadto wszystkich mistrzów oraz doświadczonych brygadzistów, którzy zarządzają grupą zatrudnionych robotników. Szkolenie bhp dla pracodawców pozwoli im na zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy oraz – co ważne – umiejętności w ważnej dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

To nie wszystko. Uczestnicy szkoleń dla kierowników, będą mieć do czynienia z najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi. Kiedy ukończą szkolenie, nabędą też dodatkowe uprawnienie, które umożliwi im przeprowadzanie zarówno instruktażu ogólnego, jak i stanowiskowego w ramach szkolenia wstępnego dla wszystkich nowo zatrudnianych pracowników.

Jak często szkolenie bhp dla pracodawców?

Na koniec należy jeszcze nadmienić, co ile powinno organizować się szkolenia bhp dla pracodawców lub pracowników. Te kwestie dokładnie są opisane w kodeksie pracy. Jak zatem wygląda ten okres przeprowadzania kursów bhp?

Otóż dla tych pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu, ale nie rzadziej niż raz na 3 lata. Natomiast dla osób zatrudnionych na stanowiskach szczególnie niebezpiecznych – co najmniej raz w roku.

W przypadku ludzi kierujących pracownikami (np. organizatorów produkcji), szkolenie bhp dla kierowników odbywa się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Wspomnieć trzeba, że może ono przyjmować różną postać. Nie tylko typowego kursu, ale także seminarium czy tak zwanego samokształcenia kierowanego.