Szkolenia BHP dla pracowników biurowych. Jak je zorganizować?

Szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli szkolenie BHP jest niezbędne, aby pracownik mógł rozpocząć pracę na swoim stanowisku. Szkolenia te niezbędne są również dla pracowników biurowych. W jaki sposób należy je zorganizować?

Szkolenia BHP – obowiązek pracodawcy

Kodeks Pracy obliguje pracodawcę zatrudniającego pracowników do ich szkolenia w dziedzinie BHP. W przepisach można znaleźć wskazanie, że nie może on dopuścić do pracy osoby, która nie ma odpowiedniej znajomości przepisów i zasad BHP.

Zgodnie z Kodeksem Pracy szkolenie BHP pracowników, a także praktykantów oraz uczniów szkół zawodowych, musi być przeprowadzone jeszcze zanim rozpoczną oni swoje obowiązki na stanowisku pracy.

Szkolenie to dotyczy wszystkich typów stanowisk – organizowane jest również jako szkolenie BHP dla pracowników biurowych, czyli tych, którzy wykonują swoje obowiązki przy biurku, mają pracę umysłową. Jest to tak zwane szkolenie BHP administracyjno-biurowe.

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych – wstępne

Pierwsze szkolenie bhp pracowników to szkolenie wstępne. Składa się ono z dwóch części, a mianowicie ogólnej oraz z instruktażu stanowiskowego.

Ogólne szkolenie BHP dla pracowników biurowych obejmuje wszystkie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w danej firmie, czyli przekazuje najważniejsze informacje o pracy, a także o zasadach udzielania pierwszej pomocy i przepisach przeciwpożarowych.

Z kolei instruktaż stanowiskowy prowadzony jest już na miejscu pracy, czyli dotyczy konkretnego stanowiska i odnosi się do jego specyfiki.

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych – okresowe

Aktualnie szkolenie BHP administracyjno-biurowe prowadzone jako okresowe nie jest już obowiązkowe. Zmieniły się przepisy, dlatego od 1 stycznia 2019 roku nie ma już konieczności prowadzenia szkoleń okresowych dla wybranych pracowników, w tym także dla tych zatrudnionych na stanowiskach biurowych.

Jak zrealizować szkolenie BHP pracowników?

Do przeprowadzenia szkolenia BHP pracowników konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Najwygodniejszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest skorzystanie z usług firm specjalizujących się w BHP, które prowadzą na zlecenie szkolenia BHP dla pracowników biurowych oraz dla innych pracowników firm.