Nieruchomości inwestycyjne – zalety i wady

Nieruchomości inwestycyjne są zwykle reklamowane jako niemal pozbawione wad. Każda inwestycja posiada jednak zarówno zalety, jak i pewne niedociągnięcia. Jeśli ma być przemyślana i satysfakcjonująca, warto zapoznać się zarówno z jednymi, jak i drugimi.

Korzyści z inwestowania w nieruchomości

Mówiąc o zaletach nieruchomości inwestycyjnych w pierwszej kolejności zwraca się uwagę na stosunkowo niski poziom ryzyka, zwłaszcza gdy w grę wchodzi cena lokali. Na przestrzeni lat obserwowany jest stabilny, stały wzrost cen domów i mieszkań. Plusem jest i to, że oprocentowanie kredytów hipotecznych zawsze jest stosunkowo niskie. Oznacza to, że inwestowanie w nieruchomości może mieć sens nawet, jeśli nie jesteśmy w stanie zapłacić za lokal gotówką i przynajmniej częściowo musimy się posiłkować kredytem. Także potencjalny zysk czerpany z inwestowania w nieruchomości jest mocnym argumentem uzasadniającym ten krok. Jest bez porównania wyższy niż ten, z jakim mamy do czynienia w przypadku lokat. Mamy też do czynienia z rzeczywistym zabezpieczeniem kapitału. Mówimy przecież o czymś, co rzeczywiście istnieje, a tego nie można powiedzieć choćby o wirtualnych produktach giełdowych.

Minusy nieruchomości inwestycyjnych

Świadomi zalet, jakie posiadają Nieruchomości inwestycyjne, powinniśmy poszukać odpowiedzi na pytanie o to, czy wiążą się one także z określonymi niedociągnięciami. Nietrudno się przy tym domyślić, że należy się z nimi liczyć. Zwykle w tym miejscu wspomina się o dość wysokim poziomie kapitału, który należy zgromadzić, aby zdecydować się na taką inwestycję. Podkreśla się jednak, że nie jest to wcale jedyny mankament. Nie bez znaczenia jest i to, że płynność finansowa nieruchomości jest niska. Jej sprzedaż po preferowanej cenie jest możliwa, z pewnością jednak nie będzie się odbywać z dnia na dzień. Osoby myślące o nieruchomościach inwestycyjnych powinny też ostrożnie podchodzić do zapewnień, zgodnie z którymi niemal natychmiast zaczną one na siebie zarabiać. Znacznie bardziej prawdopodobne jest to, że okres zwrotu z inwestycji będzie stosunkowo długi, nie jest to więc rozwiązanie dla osób niecierpliwych.